Mikä meitä vaivaa?

Kolmasosa työntekijöistä ei palaudu työpäivän aikana lainkaan. Tästä seuraa tehottomuutta, kipuilevaa työkulttuuria ja sairauslomia.*

*Lähde: Firstbeatin tietokanta https://www.firstbeat.com/fi/blogi/miksi-paivallakin-pitaisi-palautua/

Nopea ja pirstaloitunut työkulttuuri uuvuttaa ja vaatii uudenlaisia kykyjä

Monella on uskomus, että palautuminen ei ole arvokasta tai että sille ei ole aikaa. Palautuminen on kuitenkin välttämätöntä sekä kestävän tekemisen että tuottavuuden kannalta. Palautumisen unohtaminen tulee maksettavaksi myöhemmin korkojen kera.

Intensiivinen työkulttuuri, laitteille siirtynyt tekeminen ja uudeksi normaaliksi muuttunut etätyö haastavat johtamista ja tasapainon ylläpitämistä. Moni motivoitunutkin osaaja kokee jäävänsä yksin työn paineiden ja elämän tasapainottamisen kanssa. Tämä johtaa usein motivaation heikkenemiseen tai työpaikan vaihtamiseen.**

**Lähde: Sataman käyttäjähaastattelut sekä State of Sales Finland 2022 -tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää kotimaisen myynnin nykytila, tunnistaa keskeisimpiä haasteita ja tarkastella myynnin tulevaisuuden näkymiä pandemian aikaisessa ja jälkeisessä maailmassa. Tutkimukseen vastasi 253 myynnin ammattilaista, myynnin johtajaa, esimiestä ja yrittäjää yhteensä 16 eri toimialalta.

Yrityksen ja organisaation tärkein pääoma on ihmiset

Jotta kukaan ei uupuisi

Vireystilalla ja palautumisella on suora yhteys tuottavuuteen, innostukseen ja vuorovaikutustaitoihin. Keskittynyt ja läsnäoleva ihminen kohtaa asiakkaat ja kollegat syvemmin, menestyy muutoksessa ja pärjää kovemmissakin myrskyissä.

Tutkimusten mukaan lyhyetkin tauot auttavat palautumaan työpäivän aikana. Niiden pitäminen myös lisää positiivisten tunteiden määrää työssä.

Satama auttaa navigoimaan myrskyn keskeltä kuivalle maalle

Sisäiset matkat

Sisäisten matkojen ja Vireyskompassin avulla palautuminen ei ole enää tehtävälistan jatke, vaan helppo, virkistävä ja voimavaroja kehittävä rutiini jokapäiväiseen arkeen. Ne auttavat selkeyttämään tekemistä, johtamaan vireys- ja tunnetilaa sekä tuomaan helpotusta arjen tilanteisiin. Palautumisen lisäksi niiden avulla voi kehittää monia työelämän tärkeitä taitoja.

Tutustu Sataman matkapakettiin