#3: Miten varmistaa kykymme tarttua mahdollisuuksiin, toimitusjohtaja Lasse Keronen?

Mitkä ovat kaksi tärkeintä menestystekijää muuttuvassa maailmassa?

Tässä jaksossa vieraanamme on monissa yrityksissä kasvua rakentanut Lasse Keronen.

Hän uskoo vankasti mahdollisuuksiin tarttumiseen ja siihen, että kaksi tärkeintä menestystekijää muuttuvassa maailmassa ovat ihmiset ja tiedonkulku.

Lasse avaa tässä Ajatustyöläisen asialla -podcastin jaksossa tarinan kautta nelivaiheista mallia, joka auttaa menestymään muutoksessa ja varmistaa, että pystyt tarttumaan mahdollisuuksiin, kun niitä tulee. 

Hän kertoo mm. siitä, miten tyhjästä ilmaantui 100 miljoonan euron markkina ja miten kriisin ansiosta pystyi nopeasti päästämään irti vanhasta ja oli valmis tarttumaan mahdollisuuteen.


Kaksi tärkeintä menestystekijää muuttuvassa maailmassa: ihmiset ja tiedonkulku.

Miten varmistamme kykymme tarttua mahdollisuuksiin? Mitä tekevät Lassen mukaan oikein ne yritykset, jotka eniten hyötyvät muutoksista?

Kerosen mukaan tähän vaikuttaa kaksi tekijää: Ihmiset ja tiedonkulku.

1. Ensin ihmiset

Lassella on kokemusta suuresta määrästä suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Lisäksi hän on tehnyt ja lukenut paljon tutkimusta aiheesta.

Sen mukaan muutoksessa pärjäävillä ihmisillä on seuraavia ominaisuuksia: korkea itseluottamus, mukautumiskyky sekä kyky toimia ketterästi ja ratkaista ongelmia.

Jos et vielä tunnista näistä kaikista itseäsi niin ei hätää. Lassen mukaan nämä kaikki ovat opittavia tekijöitä.

Näiden oppimista ja kehittämistä ruokkivat sekä onnistumiset että epäonnistumiset, niin yksityiselämässä kuin työelämässä.

Tärkeintä on siis olla utelias ja uskaltaa yrittää, silloin kun siihen tulee mahdollisuus.

Eli kun huomaat tai huomaatte yrityksessänne mahdollisuuden tai muutoksen tai niihin viittaavan signaalin, kannattaa kääriä hihat ja kokeilla nopeasti ja matalalla kynnyksellä, onko tässä meille jotain. Silloin säästää Lassen kokemuksen mukaan paljon resursseja ja aikaa.

Jos signaaliin tarttumisesta näyttää seuraavan positiivisia tuloksia, niin silloin voi tehdä tarkemmat suunnitelmat ja tarttua kattavammin mahdollisuuteen.

2. Sitten tiedonkulku

”Kun tiedonkulussa on esteitä, se aiheuttaa kipua”, kiteyttää Lasse.

Lassen kokemuksen mukaan muutoskyvykkäissä ja muutoksessa menestyvissä organisaatioissa tieto kulkee hyvin esteettömästi niille jotka sitä tarvitsevat, silloin kun he sitä tarvitsevat. Lisäksi tietoa analysoidaan jatkuvasti, ja sieltä etsitään anomalioita tai signaaleja, jotka viittaavat mahdollisuuksiin.

Lasse siis linkittää ihmisten tekemisen vahvasti siihen, onko heillä sitä tietoa jota he tarvitsevat onnistuakseen. Lisäksi on tärkeää kysyä itseltään, osataanko hyödyntää erilaisia tietolähteitä kun tehdään ajatustyötä, kehitetään jotain uutta tai ratkotaan ongelmia.

Myös miksi-kysymykset ovat Lassen mukaan tärkeitä. Olisi hyvä olla samanaikaisesti utelias ja kriittinen sen suhteen, miksi jotain työtehtävää tehdään. Tässä voi auttaa esimerkiksi se, että hahmottaa oman työn visuaaliseksi malliksi.

Entä mitä voimme hallita nopeasti muuttuvassa maailmassa? No ainakin sitä, miten reagoimme ja toimimme. Tartu siis mahdollisuuteen ja kuuntele uusin Ajatustyöläisen asialla -jakso, ”Miten varmistaa kykymme tarttua mahdollisuuksiin”.

Terveisin, Antti Quanta ja Lasse Keronen

Antti Quanta on Sataman toimitusjohtaja ja tietää, miten ihmisistä huolehtiminen käännetään liikevaihdoksi

Älä anna tulevaisuuden yllättää! Varaa aika Kilpailukyky ajatustyössä -hankkeen löydösten läpikäymiseen ja kuulet miten kehittää johtamista, työtapoja ja kulttuuria, jotka tukevat laadukasta ja tuottavaa ajatustyötä ja auttavat hyödyntämään organisaationne ajatustyöpotentiaalin.

VARAA 40-MIN PALAVERI ANTIN KANSSA