Kestävän työelämän navigointitaidot

Työpajat * Työkaluja arjen tueksi

Työ ja elämä sujuvat huomattavasti helpommin, kun navigointia helpottavat perustaidot ovat hallinnassa. Oman työnsä johtaminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä palautuminen vaikuttavat merkittävästi tekemisen selkeyteen, tuottavuuteen ja motivaatioon.

Sisäiset matkat®, Vireyskartoitus ja Vireyskompassi-koulutus tuovat selkeyttä ja helpotusta arjen tilanteisiin

Sataman Matkapaketti 1 sisältää Sisäiset matkat, Vireyskartoituksen, Vireyskompassi-koulutuksen ja strategian vireyden kehittämiseen sekä loppukartoituksen.  

Sisäiset matkat ovat 5-15 minuutin mittaisia virtuaalisia pienoiselokuvia ja audiomatkoja, jotka antavat työkaluja itsensä johtamiseen, palautumiseen ja vireen hallintaan. Matkat vapauttavat energiaa, antavat selkeyttä ja tuovat helpotusta arjen haastaviin tilanteisiin. Matkoja on kehitetty vuodesta 2017 lähtien ja ne ovat olleet satojen asiakkaiden aktiivisessa käytössä.

Vireyskartoitus ja Vireyskompassi-koulutus tarjoavat konkreettista tukea yrityksen, tiimin ja oman työvireen johtamiseen, sekä tukevat Sisäisten matkojen hyödyntämistä. Ne on kehitetty yhdessä psykologian tohtori Mona Moisalan kanssa.

Sataman Matkapaketti 1 sisältää yritykselle tai tiimille tehdyn Vireyskartoituksen, Vireyskompassi-koulutuksen ja Sisäisten matkojen matkapaketin jokaiselle käyttäjälle

Vireyskartoitus

Vireyskartoituksessa kartoitetaan työyhteisön tai tiimin vireystila sekä mahdolliset kuormitustekijät ja haasteet jaksamiselle. Vireyskompassi-koulutus räätälöidään vastaamaan oikeita tarpeita Vireyskartoituksen perusteella.

Vireyskompassi® auttaa johtamaan omaa vireys- ja tunnetilaa työarjessa

Vireyskompassi pohjautuu vuosikymmeniä tutkimuskäytössä olleeseen mittariin, jonka avulla saadaan tietoa ihmisen vireystilasta ja hänen kokemistaan tunteista. Vireyskompassin avulla käyttäjä voi tunnistaa kuhunkin hetkeen parhaiten soveltuvan Sisäisen matkan ja itselleen sopivan tavan hyödyntää matkoja.

Sisäiset matkat® tuovat saariston luonnon työpisteellesi pienoiselokuvina ja audiomatkoina

Sisäiset matkat tuovat saariston luonnon luoksesi toimistoon tai työpisteelle. Virtuaalimatkoissa yhdistyvät luonnonelementit, äänimaisemat ja tarinalliset mielikuvaharjoitukset. Ne on suunniteltu jokapäiväisiin työelämän tilanteisiin ja voit käyttää niitä esimerkiksi palaveriin valmistautumiseen, työtehtävien suunnitteluun, esiintymisjännitykseen ja aktiiviseen palautumiseen. Sisäiset matkat auttavat kehittämään virettä ja navigoimaan erilaisia tunne- ja vuorovaikutustilanteita, sekä estävät ylikuormitusta.

Lisenssi

3 kk:n lisenssi sisältää Sisäiset matkat, Vireyskartoituksen, Vireyskompassi-koulutuksen ja strategian vireyden kehittämiseen sekä loppukartoituksen. Lisenssi kattaa rajattoman matkojen käyttöoikeuden jokaiselle käyttäjälle.

14 Sisäistä matkaa kestävän työelämän perustaitoihin

 • Palaudu hiekkarannalla

 • Kirkasta visiotasi

 • Onnistunut palaveri

 • Vapauta stressiä laiturilla

 • Helpotusta merihätään

 • Ylitä este ja onnistu

 • Suunnittele työpäiväsi maisemakalliolla

 • Avaa sisäinen solmu

 • Kohtaa ihminen

 • Rentoudu syvään uneen

 • Käännä esiintymisjännitys voimaksi

 • Ihmeiden poukama

 • Pysy kurssissa

 • Energiaa päivääsi

Matkoja uusiin näköaloihin vuodesta 2017

Palaudu hiekkarannalla

Kirkasta visiotasi

Onnistunut palaveri

Vapauta stressiä laiturilla

Helpotusta merihätään

Ylitä este ja onnistu

Suunnittele työpäiväsi maisemakalliolla

Käännä esiintymisjännitys voimaksi

Kohtaa ihminen

Rentoudu syvään uneen

Avaa sisäinen solmu

Ihmeiden poukama

Pysy kurssissa

Energiaa päivääsi

“Matkojen avulla olen kyennyt purkamaan tosi vahvoja uskomuksia ja vanhoja toimintamalleja ja päässyt nostamaan potentiaaliani.”

“Tähän asti mullistavin ja hoitavin työkalu elämässäni. Muutos syntyykin minussa.”