Kuusi askelta inhimilliseen ja kestävään kasvuun

Kuluvatko rahanne jatkuvaan rekrytointiin vai kehitättekö maailmanluokan kulttuuria?

Tutustu ratkaisuihin

Tiesitkö, että Lähtijät-podcastin tutkimuksen mukaan 70% työntekijöistä on miettinyt irtisanoutumista viimeisen vuoden aikana?

Tämä tarkoittaa, että yritysten resurssit kohdistuvat kulttuurin kehittämisen ja asiakastyön sijaan jatkuvaan rekrytointirumbaan.

Tutkimus: ”Miksi me lähdemme ja mitä se maksaa.” (https://www.lahtijat.fi/tutkimus)

tuttua?

Moni työkulttuuri ajaa ihmiset luovuttamaan henkisesti (quiet quitting).

Tämä on terve reaktio huonoon johtamiseen, tai sairaaseen, jumahtaneeseen tai ylikuormittavaan kulttuuriin.

Ulkoiset paineet ja ärsyketulva eivät helpotu tulevaisuudessakaan. Yksilöiden ja organisaatioiden on opittava menestymään ja tekemään tulosta paineiden keskellä.

Kuusi askelta inhimilliseen ja kestävään kasvuun

Olemme johtajia ja asiantuntijoita haastateltuamme tunnistaneet kuusi osa-aluetta, jotka on tärkeä huomioida inhimillisen kasvun ja kognitiivisen suorituskyvyn osatekijöinä.

1
Perustaidot ja itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen ja elämänhallinta (uni, ruokavalio, liike, stressinhallinta, palautuminen).

2
Itsetuntemus ja voimavarat

Mielenterveyden ja työssä jaksamisen vaaliminen, omien taipumusten ja vahvuuksien tunnistaminen, tunneäly ja neuromoninaisuuden ymmärtäminen työnteon kontekstissa.

3
Muutosresilienssi ja myrskynkestävyys

Paineensietokyvyn ja henkisten voimavarojen kehittäminen, muutokseen sopeutuminen ja epävarmuuden sietäminen.

4
Potentiaali ja ongelmanratkaisukyky

Tavat, kulttuuri ja mikrotaskit tukemaan kehon ja mielen hyvinvointia sekä kognitiivisten kykyjen optimointia.

5
Yhteistyötaidot ja vuorovaikutus

Yhteiset työkalut rakentavaan vuorovaikutukseen ja kriisienhallintaan.

6
Myyntitaidot ja tehokkuus

Jokaiselle ihmiselle kyky myydä osaamistaan ja edistää asioita sekä organisaation sisällä että asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan. Myynnin prosessit ja automaatio huipputasolle.

Sataman vaihtoehtoiset ratkaisut menestykseen

Suunnan selkeyttäjät

Keynote, koulutus tai workshop akuuttiin täsmätarpeeseen

Satama Akatemia

Kuuden kuukauden muutosmatka koko yritykselle tai uusille rekryille

Merenkäynnin edelläkävijät

Räätälöity muutosprojekti

Jos haluat kuulla, miten edelläkävijät toimivat ja luovat kestävän kasvun kulttuuria, varaa keskustelu kanssamme. Kerro, miten toivoisit yrityksenne kehittyvän seuraavan vuoden aikana, niin toteutetaan reitti sinne yhdessä.

*Pakolliset kentät

Kiitos yhteydenotostasi! Olemme yhteydessä sinuun pian.
Hups, nyt meni jotain pieleen. Ole hyvä ja yritä uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteyttä elina@satama.life

Asiakkaitamme

”Kiinnostavaa ja herättelevää tietoa tärkeisiin aiheisiin liittyen. Esimerkit, kuten esim. energiasatanen ja sen kuluminen olivat erittäin helposti ymmärrettäviä ja siten helposti sovellettavissa omaan ajatteluun ja konkreettiseen työntekoon. Sain uusia näkökulmia jaksamiseen, aivojen toimintaan sekä tunteiden merkitykseen työssä. Käytännön työkalut ja harjoitukset ovat olleet itselleni suureksi hyödyksi.”

Antin valmennukseen osallistunut, Barona

Muutoksentekijät

Sataman tiimillä on tuorein tutkittu ja kokemusperäinen tieto siitä, miten yritykset luovat kulttuuria, jossa menestytään inhimillisin ja kestävin keinoin sekä tuetaan työntekijöiden kognitiivista suorituskykyä.

Psykologian tohtori ja aivojen asiantuntija Mona Moisala vastaa Sataman koulutussisällöistä ja tutkimuksesta

Psykologian tohtori Mona Moisala vastaa Sataman koulutussisällöistä ja tutkimuksesta. Näin varmistamme, että emme heiluttele käsiä, vaan puhumme asiaa.

Antti Quanta on Sataman toimitusjohtaja ja tietää, miten ihmisistä huolehtiminen käännetään liikevaihdoksi

Toimitusjohtajamme Antti Quanta on ollut mukana useammassa nopeasti kasvavassa yrityksessä ja tietää, miten ihmisistä huolehtiminen käännetään liikevaihdoksi.

Raisa Aromaa vastaa Sataman asiakasymmärryksestä ja ratkaisuista.

Raisa Aromaa on kokenut HR-asiantuntija, coach ja työhyvinvointivalmentaja, joka vastaa Sataman asiakasymmärryksestä ja ratkaisuista.

Tutustu koko tiimiin

Älä jää rannalle. Kartoitetaan yhdessä tiiminne tilanne ja selkeytetään suuntaa.

Puolen tunnin Poiju-puhelussa käymme läpi johtajien ja asiantuntijoiden kanssa tunnistetut kuusi askelta inhimilliseen ja kestävään kasvuun. Kartoitamme, mitkä askeleet teille ovat tärkeimpiä ja miten voitte konkreettisten toimenpiteiden kautta kehittyä niiden avulla huipputason organisaatioksi.

*Pakolliset kentät

Kiitos yhteydenotostasi! Olemme yhteydessä sinuun pian.
Hups, nyt meni jotain pieleen. Ole hyvä ja yritä uudelleen. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteyttä elina@satama.life