#4: Tarvitseeko älykkäitä ihmisiä johtaa, johtamisvalmentaja Kalle Honkanen?

Miten johtaa niin, että ajatustyöläisten potentiaali pääsee esiin?

Miten johtaa niin, että ajatustyöläisten potentiaali pääsee esiin?

Tässä jaksossa vieraanamme on johtamisvalmentaja Kalle Honkanen. Jakson kantavana kysymyksenä on "Tarvitseeko älykkäitä ihmisiä johtaa?"

Kallen mukaan johtaminen on palvelu, joka vastaa inhimillisiin perustarpeisiin, kuten arvostuksen, kuulumisen ja oikeudenmukaisuuden kokemukseen. Näillä kaikilla on iso vaikutus siihen, kuinka hyvin lahjakkaat ja kokeneetkin ihmiset saavat tehtyä työnsä.

Jostain syystä kuitenkin usein ajatellaan, että mitä kyvykkäämpi henkilö on, sitä vähemmän hän tätä johtamispalvelua tarvitsee. Koulutetun ja osaavan ihmisen ajatellaan olevan hyvä kaikessa, jolloin uskotaan hänet voi jättää yksin autonomian ja vapauden nimissä. Tarkoitetaan siis hyvää, mutta todellisuus on toinen.

Ollakseen laadukasta, johtamisen täytyy Kallen mukaan olla kasvokkaista, vuorovaikutukseen perustuvaa ja säännöllistä.

Eli nähdään ihmisiä säännöllisesti, asetetaan odotuksia, kehutaan, kannustetaan ja annetaan huomiota ja palautetta.

Lisäksi hyvässä johtamisessa ja esihenkilötyössä piilee valtava mahdollisuus: Jos esihenkilö tuntee alaisensa, hän pystyy suunnittelemaan tämän työtä vahvuuksien ympärille. Hän saattaa nähdä johdettavassa asioita, joita tämä itse ei vielä näe, ja auttaa niitä kohti.

Parhaimmillaan johtaminen siis tuottaa kaikille osapuolille lisäarvoa, hyvää oloa ja onnistumisen kokemuksia.Kuuntele tähän liittyviä tarinoita Ajatustyöläisen asialla -podcastin uusimmassa jaksossa “Tarvitseeko älykkäitä ihmisiä johtaa, työyhteisökehittäjä Kalle Honkanen?”

Terveisin, Antti ja Kalle

Antti Quanta on Sataman toimitusjohtaja ja tietää, miten ihmisistä huolehtiminen käännetään liikevaihdoksi

Älä anna tulevaisuuden yllättää! Varaa aika Kilpailukyky ajatustyössä -hankkeen löydösten läpikäymiseen ja kuulet miten kehittää johtamista, työtapoja ja kulttuuria, jotka tukevat laadukasta ja tuottavaa ajatustyötä ja auttavat hyödyntämään organisaationne ajatustyöpotentiaalin.

VARAA 40-MIN PALAVERI ANTIN KANSSA