Kolme karikkoa, jotka haluat johtajana välttää taantumassa

3.lokakuuta 2023 * Raisa Aromaa

Kolme karikkoa, jotka haluat johtajana välttää taantumassa

Taloudellisesti haastavat ajat laittavat yrityksiä ahtaalle ja pakottavat tekemään valintoja resurssien käytön suhteen. Ongelmia tästä seuraa silloin, jos huoli lukitsee ajattelua ja ohjaa tekemään valintoja äkkinäisesti tai rajatusta näkökulmasta käsin.

Pahimmillaan taloudelliset paineet voivat aiheuttaa näköalattomuutta ja lamaantumista. Toisaalta parhaimmillaan ne voivat tarjota upean mahdollisuuden oppia optimoimaan tekemistä tavoilla, joita ei osattu kuvitella parempina aikoina.

Karikko 1: Väännä kaikki kehityshanat kiinni

Jos säästöjä on tehtävä jostain, on aika luonnollista, että tekee mieli pistää kaikki kehityshankkeiden rahahanat kiinni. Kehitys ei tunnu välttämättömältä tässä hetkessä, arjen pyörittäminen tuntuu. Ajatuksena on säästää sekä rahaa, että ihmisten aikaa, kun he eivät osallistu kehittämiseen.

On hyvä kuitenkin ajatella asiaa laajemmin; ongelmat harvemmin paranevat muhiessaan ja kehitystyön tekemättä jättämisellä on aina hintansa. Jos esimerkiksi jätetään korjaamatta työtyytymättömyyttä aiheuttava asia, ihmisten irtisanoutuminen näkyy yllättävän rapsakoina rekrytointikustannuksina.*

Sen sijaan, ettei tehdä yhtään mitään, kannattaakin katsoa entistä tarkemmin sitä, mitkä ovat bisneksen kannalta kriittisimmät kohdat, joihin keskittyä. Näihin panostetaan siten, että löydetään räätälöidyt keinot, joissa huomioidaan käytössä olevat resurssit ja muutosta tekevien ihmisten kapasiteetti ja potentiaali.

*Lähde: Lähtijät – Miksi ja mihin hintaan. 06/2023.

Karikko 2: Säästä vääristä paikoista

Voi olla myös niin, että kehitätte vielä taantumassakin, mutta leikkaatte vääristä kohdista. Houkutuksena voi olla esimerkiksi säästää helposti lopetettavista palveluista tai olla panostamatta sellaisiin ostoihin, jotka tuntuvat omasta näkökulmasta vähemmän merkityksellisiltä.

Kannattaa kuitenkin ennen päätöstentekoa tarkastella sitä, miten ne toteutuessaan vaikuttavat erityisesti henkilöstöön, sillä hyvinvoivat työntekijät luovat hyvinvoivaa bisnestä. Erään taantumasta huolimatta hyvin pärjänneen yrityksen HR-asiantuntija kertoi, kuinka heillä leikkaukset on kohdistettu aina sellaisiin paikkoihin, joissa ne eivät vaikuta ratkaisevasti ihmisten hyvinvointiin ja motivaatioon. Älä kuvittele tietäväsi vaan kysy ja selvitä.

Karikko 3: Lukkiudu kajuuttaan

Stressi haastavasta taloudellisesta tilanteesta saattaa saada sinut haluamaan vetäytyä omiin oloihin pohdiskelemaan, odottamaan, miten tilanne kehittyy ja jakamaan tietoa vasta, kun asiat ovat selvempiä. Tämä on luonnollista, mutta vaarallista.

Ensinnäkään ihmiset eivät ole tyhmiä. Hekin tuntevat paineet ja samalla aistivat, että jotakin jätetään kertomatta. Tiedon ulkopuolelle jäämisestä tulee olo, että ei luoteta, mikä syö motivaatiota. Tilannetiedon puute aiheuttaa myös turhaa spekulaatiota, johon tuhlattu energia ja aika olisi voitu käyttää tuottavaan työhön.

Lisäksi haaskataan ihmisten potentiaalia: he voisivat osallistua ongelmanratkaisuun, sillä heillä on työn arkeen ja asiakkaisiin sellaista näkemystä, jota vaikkapa johtoryhmällä ei ole. Jakakaa siis rohkeasti tilannetietoa, myös vaikeammista asioista, ja kutsukaa ihmiset mukaan löytämään ratkaisuja. Parhaimmassa tapauksessa löydätte tapoja tehdä lisää rahaa, ei vain säästökeinoja.

Viestikää selvästi myös valinnoista ja niiden perusteista. Jos olette edes keskimääräisesti inhimillinen työpaikka, ihmisiltä kyllä löytyy tahtoa kääriä hihat ja pelastaa oma ja kaverin työpaikka sekä firman tulevaisuus. Jos ette ole, on syytä palata kohtaan yksi ja laittaa kriittiset kehityskohteet pikaisesti kuntoon.

Muistilista matalikkoon

  • Hidastakaa vauhtia ennen päätöksiä. Pysähtykää hetkeksi miettimään seurauksia.

  • Kerätkää laaja käsitys mahdollisten valintojen vaikutuksista. Keskustelkaa erilaisissa rooleissa toimivien organisaation jäsenten kanssa.

  • Keskittykää olennaiseen. Muodostakaa ymmärrys kaikkein kriittisimmistä kehityskohteista ja päättäkää hoitaa ne kuntoon.

  • Käyttäkää resurssit viisaasti. Löytäkää juuri teidän tilanteeseen sopivat keinot, jotta varmistatte aidon oppimisen ja muutoksen.

  • Älkää sörkkikö sitä, mikä toimii. Ihmisten hyvinvoinnin kannalta kriittisiin asioihin tulee panostaa myös ja erityisesti vaikeina aikoina.

  • Puhukaa ja luottakaa toisiinne. Laiva tarvitsee koko miehistönsä. Avoin ja toimiva vuorovaikutus on välttämätöntä potentiaalin hyödyntämiseen ongelmanratkaisussa.

Ja jos on jo rohissut pohjaan, niin huoli pois: aina voi ohjata laivan satamaan, paikata paatin ja lähteä entistä ehompana vesille. Jos haluat keskustella näiden karikoiden välttämisestä ja teille sopivista kehityshankkeista, ota yhteyttä.

Oletko johtavassa, kehittävässä tai ihmisten onnistumista mahdollistavassa asemassa? Nostetaan yhdessä yrityksenne kilpailu- ja toimintakykyä!

Toteutimme loppuvuodesta 2023 Kilpailukyky ajatustyössä -hankkeen, jonka tarkoituksena oli auttaa ajatus-, esihenkilö-, asiakas- ja tietotyön kilpailukyvyn sekä työntekijöiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja kognitiivisen suorituskyvyn vaalimisessa ja kehittämisessä. Jos haluat kuulla hankkeen löydöksistä ja parhaista käytännöistä ajatustyön tukemiseen, sovi keskusteluaika alla olevasta napista.

Kyllä, haluan kuulla hankkeen tuloksista