Tehostaminen on sana, joka nostaa meistä suurella osalla karvat pahasti pystyyn. Siinä on paha klangi: se tuo mieleen muistoja tapahtumista, jonka yhteydessä sitä on käytetty. Se tuoksahtaa epäinhimilliseltä, ihmisen voimavaroja kunnioittamattomalta ja siksi myös pitkässä juoksussa epäonnistumaan tuomitulta.

Ongelma on, että bisnes on aiemmin katsonut tehostamista harhaanjohtavasta vinkkelistä. Olemme pyrkineet siihen sopimattomin keinoin ajatellen ihmisen olevan koneiston osa. Totuus kuitenkin on, että tarvitsemme tehostamista: valtava määrä ajastamme ja energiastamme ja sitä myötä rahoistamme valuu hukkaan työelämän arjessa. Meidän on katsottava tehostamista uudesta kulmasta: inhimillinen tehostaminen on kaikkien etu. Tehostamisen ei tarvitse olla mehustamista. Se on järkevöittämistä.

Korjataan systeemi, joka rikkoo ihmistä

Miksi sitten olemme tehostaneet toimimattomalla tavalla? Osa ongelmaa voi olla siinä, missä näemme ongelman syyt. On helppoa haksahtaa ajattelemaan, että on kyse yksilöstä tai yksilön sopeutumattomuudesta ympäristöönsä. Ehkä jopa yksilön huonoista motiiveista, laiskuudesta, pahantahtoisuudesta. Näitä asioita yritetään ratkaista puristamalla ihminen entistä tiukemmin ympäristön vaatimuksiin tai hankkiutumalla hänestä eroon.

Suurimmaksi osaksi ongelmat ovat kuitenkin systeemitasolla niin yhteiskunnassamme kuin työelämässä. Rakenteet ja toimintatapamme yksinkertaisesti eivät palvele aivojemme hyvinvointia, saati kukoistusta. Ihmiset hukkaavat aikaansa, energiaansa, hyvinvointinsa, ja kyllä, organisaation varoja siksi, että heidän kognitiivinen kapasiteettinsa on uhattuna.

Kognitiivista potentiaalia tulee vähintään suojella. Ensimmäinen tehtävämme on karsia organisaatioistamme turhaa kuormitusta aiheuttavat tekijät. Kaikkea ei voi välttää ja osa on työn tuloksellisuuden ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta jopa hyödyllistä. Ihmisen kapasiteetti on kuitenkin rajallinen, myös innostus syö voimavaroja. Sen vuoksi ylimääräistä kuormaa aiheuttavat asiat on syytä poistaa.

Todellisen kilpailuedun saavat käyttöönsä ne organisaatiot, jotka pystyvät toimillaan tukemaan ihmisten kognitiivisen potentiaalin mahdollisimman suurta käyttöönottoa. Tällöin ei päästä eroon vain velasta, vaan aletaan saada tuloja.

Ihmisten kognitiivinen potentiaali on tärkeintä pääomaamme. Hukkaamme aikaamme, energiaamme, hyvinvointimme ja organisaation varoja siksi, että kognitiivinen kapasiteettimme on uhattuna.

Inhimillinen tehostaminen on kaikkien etu

Ihmisten kognitiivinen potentiaali on tärkeintä pääomaamme. Sen suojeleminen ja sen käyttöönotto pitäisi olla kaikkien yhteinen asia, sillä se hyödyttää niin työntekijää, työnantajaa, asiakasta kuin yhteiskuntaa. Kun ymmärrämme sen valtavat hyödyt, olemme valmiita tekemään muutoksia, jotka voivat tuntua alkuun isoilta.

Työntekijä: kuulostaako kognitiivisen potentiaalisi käyttöönotto epäilyttävältä juonelta puristaa sinusta viimeisetkin rippeet irti? Kyse on oikeasti siitä, että sinulle tarjotaan puitteet sekä energisoitua että palautua. Saat hyödyntää kyvykkyyksiäsi työssäsi, saada asioita aikaan ja jaksaa hyvin myös työn ulkopuolella.

Työnantaja: kuulostaako kognitiivisen potentiaalin suojeleminen ja hyödyntäminen mestaritason hihhuloinnilta tai utopialta? Työnantajaa tämä uuden ajan tehostamisen tulisi kiinnostaa ja lujaa. Kustannukset vähenevät ja hukatun energian voi pistää tuottavaan työhön, mikä näkyy lopulta asiakastyytyväisyydessä, euroina viivan alla sekä y-tunnuksena kaupparekisterissä vielä tulevaisuudessakin.